• take-me-to-Scotland
 • allaturca
 • glamourista
 • klaudialucja
 • cammycat
 • misza
 • zeszpinakiem
 • ohsowhite
 • umorusana
 • creure
 • yellowminute
 • stragan-ze-snami
 • Botwinka
 • cicha
 • evel
 • badpotato
 • 01ChevalierDistingue
 • tiamath
 • alize
 • DavyJones
 • dustymind
 • hibernacja
 • edenpath
 • leksandra
 • piootrek87
 • insanedreamer
 • katt
 • peasorela
 • Pitch
 • klara-dux
 • FrauS
 • iksinska
 • ineedcoffee
 • littlefool
 • stockholmsyndrome
 • nadwrazliwosc
 • wishyouwerehere
 • pantaloniara
 • blackandgold
 • CurlyGirl
 • dojenka
 • tsudrats
 • doctorfrederickchilton
 • zprycaz
 • kregoslupkota
 • karmazynowa
 • dagnyprzybyszewska
 • sann
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • kombinat
 • 28mm
 • Franko
 • philomath
 • octobriana
 • Beetlebum
 • Skydelan
 • justmadd
 • shakeme
 • pulperybka
 • dunkellicht
 • nattaly
 • greens
 • hafssol
 • echium
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8864 29f8 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
8826 41e8 390

petalpunks:

☽♀☾

Reposted fromkill-me-now kill-me-now viadiedrunk diedrunk
8821 4dee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasensation sensation
1746 ae4e 390
Reposted fromslodziak slodziak viasweetchocolate sweetchocolate
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaolakocie olakocie
Mam tylko jedno ciało i jedną duszę, z których pierwsza jest dla mnie za ciężkie, a druga zbyt mroczna. Marzy mi się jedna cudowna, złocista chwila, poza strefą dziejów, wznosząca się ponad mękę organów wewnętrznych i melodię rozkładu naszych ciał.
Reposted fromxempx xempx
Ludzie zawsze pozostają tacy sami, tyle że z coraz większą łatwością poddają się swej charakterystycznej skłonności do upadku. Pełno wokół nas zmarnowanych natchnień i zapałów, każdy człowiek jest gotów obiecać wszystko, ale później dociera do niego słabość jego żelaznych decyzji i banalna pospolitość życia.
Reposted fromxempx xempx
7089 60d1 390
6100 b524 390
Reposted fromweightless weightless viacoeurina coeurina
2361 b8c7 390
Reposted frompulperybka pulperybka viacoeurina coeurina
7668 afc9 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viauncannyfirefly uncannyfirefly
8192 3ff3 390
4405 5cec 390
8640 613d 390


Reposted fromUnderOrion UnderOrion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl