• allaturca
 • glamourista
 • klaudialucja
 • cammycat
 • misza
 • zeszpinakiem
 • ohsowhite
 • umorusana
 • creure
 • yellowminute
 • stragan-ze-snami
 • Botwinka
 • cicha
 • evel
 • badpotato
 • 01ChevalierDistingue
 • tiamath
 • alize
 • DavyJones
 • dustymind
 • hibernacja
 • edenpath
 • leksandra
 • piootrek87
 • insanedreamer
 • katt
 • peasorela
 • Pitch
 • klara-dux
 • FrauS
 • iksinska
 • ineedcoffee
 • littlefool
 • stockholmsyndrome
 • nadwrazliwosc
 • wishyouwerehere
 • pantaloniara
 • blackandgold
 • CurlyGirl
 • dojenka
 • tsudrats
 • doctorfrederickchilton
 • zprycaz
 • kregoslupkota
 • karmazynowa
 • dagnyprzybyszewska
 • sann
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • kombinat
 • 28mm
 • Franko
 • philomath
 • octobriana
 • Beetlebum
 • Skydelan
 • justmadd
 • shakeme
 • pulperybka
 • dunkellicht
 • nattaly
 • greens
 • hafssol
 • echium
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dziwnie się patrzy na ludzi, którzy kiedyś byli przyjaciółmi. Bardzo dziwnie.
— Bardzo
Reposted frommoc-arrr-na moc-arrr-na viaPatij Patij
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
6526 e95f 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
4242 3c3e 390
2221 bd83 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamelinowa amelinowa
1840 143a 390
Reposted fromfor-witches for-witches viaamelinowa amelinowa
1925 d9ad 390
1898 c9ed 390
Reposted fromlaters laters viainsanedreamer insanedreamer
6120 4751 390
Reposted fromvandalize vandalize viainsanedreamer insanedreamer


Rise and Organize
0887 86a4 390

alsk00:

Le Petit Soldat (1963) dir.Jean-Luc Godard

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
9850 0269 390
Reposted fromtoft toft viainsanedreamer insanedreamer
1443 9ea7 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
1453 a411 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
9247 9279 390

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

Reposted fromfine-arts-paintings fine-arts-paintings viamaua maua
3777 8389 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaciarka ciarka
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.  
— Jarosław Borszewicz
7513 f4cb 390

gardenoflovee:

my 5 year plan includes living in one of these (at Saint Louis University)

2230 aad1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl