• oobliviate
 • psychedelix
 • take-me-to-Scotland
 • wartimenovelty
 • ambermoon
 • klaudialucja
 • sadnessdove
 • echium
 • hafssol
 • greens
 • nattaly
 • dunkellicht
 • pulperybka
 • shakeme
 • justmadd
 • Skydelan
 • Beetlebum
 • octobriana
 • philomath
 • Franko
 • 28mm
 • kombinat
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • sann
 • dagnyprzybyszewska
 • karmazynowa
 • kregoslupkota
 • zprycaz
 • doctorfrederickchilton
 • tsudrats
 • dojenka
 • CurlyGirl
 • blackandgold
 • lalaland111
 • wishyouwerehere
 • nazwabyla
 • stockholmsyndrome
 • littlefool
 • ineedcoffee
 • iksinska
 • FrauS
 • klara-dux
 • Pitch
 • peasorela
 • katt
 • insanedreamer
 • piootrek87
 • leksandra
 • edenpath
 • hibernacja
 • dustymind
 • DavyJones
 • alize
 • tiamath
 • 01ChevalierDistingue
 • badpotato
 • evel
 • cicha
 • Botwinka
 • stragan-ze-snami
 • yellowminute
 • creure
 • umorusana
 • ohsowhite
 • zeszpinakiem
 • kriokineza
 • misza
 • cammycat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7446 b08f 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapleassure pleassure
4830 4f0a 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapleassure pleassure
1440 d283 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
9388 66aa 390
Ten, kto ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się z tego, że innym przytrafiają się dobre rzeczy. Bez zazdrości, bez poczucia poniżenia ani bez wywyższania się.
— Pawlikowska B.
Reposted fromperfectsense perfectsense viastiopa46 stiopa46
Nie ma co kochać tych, Którzy nie mają czym kochać
— Tymek "Klubowa suka"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapleassure pleassure
2392 f1b3 390
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
3862 d46b 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaNoCinderella NoCinderella
8023 f54d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapleassure pleassure
7242 07c1 390
Reposted fromelles elles viaNoCinderella NoCinderella
1781 a47f 390
Reposted fromsoftboi softboi viaNoCinderella NoCinderella
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
1678 0e4a 390
Reposted fromxawery xawery viaSzczurek Szczurek
9080 761e 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaSzczurek Szczurek
5334 825b 390
Reposted fromGIFer GIFer viapleassure pleassure
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viapleassure pleassure
3923 37df 390
Reposted fromcocomove cocomove viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl