• sadnessdove
 • take-me-to-Scotland
 • wartimenovelty
 • sassenach
 • klaudialucja
 • cammycat
 • misza
 • zeszpinakiem
 • ohsowhite
 • umorusana
 • creure
 • yellowminute
 • stragan-ze-snami
 • Botwinka
 • cicha
 • evel
 • badpotato
 • 01ChevalierDistingue
 • tiamath
 • alize
 • DavyJones
 • dustymind
 • hibernacja
 • edenpath
 • leksandra
 • piootrek87
 • insanedreamer
 • katt
 • peasorela
 • Pitch
 • klara-dux
 • FrauS
 • iksinska
 • ineedcoffee
 • littlefool
 • stockholmsyndrome
 • nadwrazliwosc
 • wishyouwerehere
 • pantaloniara
 • blackandgold
 • CurlyGirl
 • dojenka
 • tsudrats
 • doctorfrederickchilton
 • zprycaz
 • kregoslupkota
 • karmazynowa
 • dagnyprzybyszewska
 • sann
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • kombinat
 • 28mm
 • Franko
 • philomath
 • octobriana
 • Beetlebum
 • Skydelan
 • justmadd
 • shakeme
 • pulperybka
 • dunkellicht
 • nattaly
 • greens
 • hafssol
 • echium
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
#enji is awesome
Tags: enji
0607 4ee6 390
9416 600c 390
Reposted fromDavyJones DavyJones viafantasyart fantasyart
0230 e4ed 390
Reposted fromverschwoerer verschwoerer
0218 23b8 390
Reposted frombingbangboom bingbangboom viaRedHeadCath RedHeadCath
Anyone?
Reposted fromfabs3 fabs3 viaRedHeadCath RedHeadCath
7358 b1b6 390
Reposted fromTittyBoi TittyBoi viaRedHeadCath RedHeadCath
9549 f350 390
new years eve.
Reposted fromjagger jagger viaZoonk11 Zoonk11
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacosplay cosplay
5220 fdcc
6986 7b81

thenatsdorf:

Toronto Zoo pandas falling down. [full video]

0280 cff4 390
0593 7107 390
Reposted bycosplay cosplay
Reposted byskonfundowane skonfundowane

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaiamsuperwoman iamsuperwoman
8177 0c8d 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl