• take-me-to-Scotland
 • allaturca
 • sassenach
 • klaudialucja
 • cammycat
 • misza
 • zeszpinakiem
 • ohsowhite
 • umorusana
 • creure
 • yellowminute
 • stragan-ze-snami
 • Botwinka
 • cicha
 • evel
 • badpotato
 • 01ChevalierDistingue
 • tiamath
 • alize
 • DavyJones
 • dustymind
 • hibernacja
 • edenpath
 • leksandra
 • piootrek87
 • insanedreamer
 • katt
 • peasorela
 • Pitch
 • klara-dux
 • FrauS
 • iksinska
 • ineedcoffee
 • littlefool
 • stockholmsyndrome
 • nadwrazliwosc
 • wishyouwerehere
 • pantaloniara
 • blackandgold
 • CurlyGirl
 • dojenka
 • tsudrats
 • doctorfrederickchilton
 • zprycaz
 • kregoslupkota
 • karmazynowa
 • dagnyprzybyszewska
 • sann
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • kombinat
 • 28mm
 • Franko
 • philomath
 • octobriana
 • Beetlebum
 • Skydelan
 • justmadd
 • shakeme
 • pulperybka
 • dunkellicht
 • nattaly
 • greens
 • hafssol
 • echium
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5570 5d90 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakrybus krybus
5960 3b95 390
Reposted frombanitka banitka viaburnmyshadow burnmyshadow
1045 01ae 390
2138 663c 390
0519 25eb 390
Reposted fromfitvet fitvet vialaparisienne laparisienne
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagreen-tea green-tea
1074 f8bd 390
Reposted fromels els
1073 feba 390
Reposted fromels els

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaSenyia Senyia
1279 8bf7 390
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viaSenyia Senyia
Reposted frombluuu bluuu viala-lu la-lu
8793 7bff 390
Reposted fromerial erial viapandziia pandziia
9627 4c33 390
Reposted fromsohryu sohryu viachowchow chowchow
1778 d737 390
Ja też się boję. Boję się dni, które nadejdą. Że nie wytrzymam już tego, bo nie mam tego najważniejszego. Że coś przeminęło z wiatrem.
— Federico Moccia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaMonia94 Monia94
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaMonia94 Monia94
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr
0765 01a3 390
cień.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl